Tomatklubben quick easy ways to make money

Den genetiska mångfalden hos växter på vår jord är den quick easy ways to make money största skatt vi människor har. Den möjliggör utveckling av nya grönsaker, frukt och bär och att få resistens eller tolerans mot quick easy ways to make money sjukdomar som hotar de växter som ger oss mat och quick easy ways to make money möjlighet att få nyttiga ämnen i maten som skyddar mot quick easy ways to make money sjukdomar. Den ger också möjligheter att få njuta av naturens variationer quick easy ways to make money i blommor och blad och att växter kan utvecklas till quick easy ways to make money vackra trädgårdsformer. Kort sagt den ger möjligheter att producera mat och fägring quick easy ways to make money till jordens befolkning.

Nu är denna skatt hotad. I allt raskare takt försöker stora multinationella fröfirmor få bönderna quick easy ways to make money i 3:e världen att ersätta gamla sorter med stor genetisk bas quick easy ways to make money som har tålighet mot torka, dålig jord och god sjukdomsresistens, med moderna högavkastande, ibland genmodifierade, sorter som kräver konstgödning, bevattning och besprutning. Detta kostar pengar och med låga produktpriser så kan det quick easy ways to make money bli som i indien där tusentals bönder begått självmord för quick easy ways to make money de kan inte betala skulderna till bolaget som sålde utsäde, konstgödning och farliga besprutningsmedel. De lämnade de gamla beprövade sorterna av utsäde för de quick easy ways to make money drömde om bättre ekonomi men det blev tvärtom – det blev deras död.

Våra grönsaker och våra frukt- och bär-sorter är också utsatta för liknande men annorlunda hot. Färre och färre nationella resurser satsas på växtförädling för att quick easy ways to make money få fram nya bättre sorter och sorter med resistens mot quick easy ways to make money sjukdomar så att man slipper bekämpningsmedel. Vi kan bara ta vårt eget balsgård som får ytterst quick easy ways to make money små resurser som inte räcker för noterbar växtförädling.

Fröföretagen blir allt färre och allt större och de stora quick easy ways to make money multinationella fröföretagen jobbar hårt med politisk lobbying för att få quick easy ways to make money bort gamla lokalanpassade frösorter till grönsaker för att dessa ska quick easy ways to make money ersättas med deras F1 hybrider och deras sprutmedel mm. Dessutom vill man begränsa sortimentet så att samma sorter kan quick easy ways to make money användas över hela världen för att få stora serier och quick easy ways to make money mer inkomster.

Ett problem är dock att de flesta nya F1 sorter quick easy ways to make money har en genetisk ganska smal bas eftersom man i alla quick easy ways to make money fröbolagen valt föräldrar som har bra egenskaper och de är quick easy ways to make money ofta nära släkt. Med smal genetisk bas kan en ny sjukdom lätt slå quick easy ways to make money ut världens produktion av just denna växt. Med stor genetisk bas som vilda och primitiva sorter har quick easy ways to make money kan man lättare hitta gener som kan stå emot angrepp.

Vi borde förstå bättre men vi människor är dumma och quick easy ways to make money gör det ena misstaget efter det andra för att förstöra quick easy ways to make money vår jord och dess liv och mångfald. Vi kan bara se vad som hände med våra almar, de hade nog för smal genetisk bas och ståtar nu quick easy ways to make money på de flesta platser som döda trädskelett om de inte quick easy ways to make money redan är borta. Nästa gång är det kanske vårt vete eller vår potatis quick easy ways to make money eller något annat viktigt för vår hushållning.

När vi gick med i EU så hade multifröfirmorna lobbat quick easy ways to make money så bra att man ville förbjuda alla nationella sorter som quick easy ways to make money inte registrerades i bryssel för en initial kostnad av ca quick easy ways to make money 35.000 kr/sort och sedan ett underhåll på ett antal tusen kr quick easy ways to make money per år. Denna åtgärd är ju ett effektivt direkt dråpslag mot den quick easy ways to make money genetiska mångfalden och mot små fröfirmor. Endast stora fröfirmor som verkade internationellt med hög omsättning per quick easy ways to make money sort kunde betala. Många av våra gamla svenska sorter försvann i denna första quick easy ways to make money omgång men på grund av folks protester så blev det quick easy ways to make money ett undantag att sorter i små fröförpackningar som bevisligen odlats quick easy ways to make money länge i ett land fick leva vidare. Nu i höst tar EU en ny runda för att quick easy ways to make money hjälpa monzanto och andra multinationella fröfirmor att fullfölja sin dröm quick easy ways to make money med att utrota gamla nationella sorter genom att visserligen tillåta quick easy ways to make money gamla sorter om man registrerar dem och betalar några tusen quick easy ways to make money men de får bara säljas i små förpackningar och i quick easy ways to make money begränsad mängd eftersom det annars hotar de stora fröbolagens policy quick easy ways to make money och intäkter. Tyvärr har små fröbolag inte råd med detta utan både quick easy ways to make money udda eller lokala sorter kommer att försvinna. Det hela påminner mig om saker man inte vill tala quick easy ways to make money om.

Då, 1998, fick sveriges jordbruksdepartement, efter massiva påtryckningar från de flesta odlarorganisationer och media, till en lättnad i reglerna. Sorter som funnits i handeln innan 1990 och som bara quick easy ways to make money såldes i småförpackningar fick finnas kvar. Detta undantag från EU:s direktiv har gjort att vi fröhandlare har kunnat erbjuda quick easy ways to make money ett betydligt mer spännande sortiment än flera andra EU-länder. Vårt klimat gör att vi behöver kunna få fröer från quick easy ways to make money liknande klimatzoner runt om i världen. Norra USA, kanada, ryssland. Kina, japan etc. Och behålla en variation som passar oss här i norden. Om sorterna är godkända i bryssel eller inte, är inte det viktigaste. Eller borde i alla fall inte vara det.

De nya kraven, som förmildrande nog kallas regleringar av gällande direktiv, kommer att innebära en drastisk åderlåtning av utbudet av köksväxtsorter quick easy ways to make money för framför allt fritidsodlare. Både nu och för all framtid. Vid en snabb genomgång rör det sig om mellan 300-400 sorter som går förlorade. Det kommer också att drabba fröhandeln hårt. Speciellt de företag som vill kunna erbjuda ett lite annorlunda quick easy ways to make money sortiment och inte enbart det standardiserade EU-sortimentet. Kostnaderna kommer att öka och det drabbar främst kunder och quick easy ways to make money anställda i fröhandeln.

Det är svårt att förstå hur jordbruksverket, som blivit ålagt att arbeta för att bevara mångfalden av quick easy ways to make money vårt växtgenetiska arv, med andra handen kan göra allt för att strypa variationen quick easy ways to make money som finns tillgänglig inom köksväxterna. Vilka starka krafter styr detta verk eller misslyckas kapitalt med quick easy ways to make money att styra det? Varför måste utbudet av köksväxter minskas? Vem tjänar på detta utplånande? Inte den miljonen fritidsodlare i sverige och norden som vill quick easy ways to make money ha lite mer att välja på, i alla fall.

Dessa nya regler, som gäller från årsskiftet, kommer att förändra utbudet av köksväxtfrö för alla odlare. Tyvärr till det sämre för ’all framtid’. Det är ett samvetslöst övergrepp att inte ens tillåta husbehovsodlare quick easy ways to make money så frön av sorter som inte finns dokumenterade inom EU. Att förvägra oss alla de tusentals spännande sorter som finns quick easy ways to make money runt om i världen är på gränsen till ofattbart, bara för att de är utomeuiska.

Vår trädgårdskultur utarmas till synes helt i onödan. Vi anser oss tydligen så rika här i kalla norden, att vi kan bortse från och t.O.M. Förbjuda mängder av sorter och varianter från klimatzoner liknande vår quick easy ways to make money egen. Huvudsakligen för att de är för små för att klara quick easy ways to make money de avsevärda kostnader som registrering i officiella sortlistor i europa quick easy ways to make money innebär.

I statens jordbruksverks nya författningssamling; 1994:24. Saknr. U 41, § 29 ges jordbruksverket möjlighet att göra undantag från föreskrifterna om quick easy ways to make money särskilda skäl föreligger. Vi hoppas verkligen att möjligheten utnyttjas för alla svenska trädgårdars quick easy ways to make money och kommande generationers skull. Åtminstone borde portionsförpackat frö till husbehovsodlare kunna undantas.

At present real named varieties are reducing in numbers with quick easy ways to make money great speed due to the fact that small seed companies quick easy ways to make money are closing or get brought up by bigger. International seed companies work hard (monzanto) to get rid of all genetic variations so it can quick easy ways to make money be replaced with their F1 hybrids, preferable with terminator genes and only a few varieties that quick easy ways to make money they decide that should be grown with their pesticides and quick easy ways to make money possible also their synthetic fertilisers. Of cause those crops should be suitable for the large quick easy ways to make money main growers and not for salty soils, or far north or those with poor soils.

Those companies have blood on their hands from india where quick easy ways to make money they fooled the farmers to give up their own old quick easy ways to make money low yield crops working with little fertilisers and no pesticides quick easy ways to make money for monzanto’s high yielding crops. Result 1000:s have carried out suicide by drinking pesticides because costs quick easy ways to make money were much higher than income. Monzanto have also prosecuted poor farmers because their gene manipulated quick easy ways to make money corn pollen has contaminated poor farmers old reliable varieties. Many more negative things could be mentioned.

You could of cause protect yourself by saying we have quick easy ways to make money government gene banks like vavilov in russia and svalbard. I recommend you to visit vavilov institute and look at quick easy ways to make money their crops without much money, with viruses, and do not know if they are there tomorrow. I have received seeds from swedish gene bank not germinating, too old and I know seeds will change genetically if quick easy ways to make money stored during a long time. I have seen gene banks in other countries too, not getting enough funds and where they have to cut quick easy ways to make money down on their work. This is very bad. What is gone regarding genes can never come back.

RELATED POSTS